Elementy terapii są obecne w wielu działaniach podejmowanych w pracy z dziećmi. Jedną z dziedzin, gdzie te elementy terapii są bardzo mocno wykorzystywane jest muzyka i wszelkie formy zabaw z muzyką. Różne formy zajęć muzycznych ma wielki wpływ na:

 • redukcję lęku, niepokoju, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
 • osiągnięcie integracji w grupie, poprawę komunikacji,
 • usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych,
 • motywowanie do aktywności poznawczej i ruchowej,
 • ujawnienie i rozładowanie zablokowanych emocji i napięć,
 • podnoszenie samooceny, wzmacnianie wiary i siły we własne możliwości,
 • poprawę koordynacji,
 • naukę odpoczynku i relaksacji,
 • uwrażliwienie na muzykę i przyrodę,
 • dostarczenie radości, zabawy, poczucia satysfakcji,
 • wzrost kreatywności,
 • poprawę koncentracja i uwagi,
 • zapamiętywanie i nauka nawet przez dłuższy okres czasu bez wysiłku.